Rośliny Polski

Znajdziesz tutaj rodzimą polską roślinność oraz gatunki wprowadzone lub inwazyjne.

Flora roślin Polski