• Biały | Rośliny doniczkowe |

Ismene × deflexa

Ismene festalis

Ismene × deflexa
  1. Nazwa: błonczatka biała, ismena biała
  2. Synonimy: Hymenocallis × festalis, Ismene × festalis
  3. Rodzina: Amaryllidaceae
  4. Pochodzenie: Ismene × deflexa = Ismene longipetala (Peru) × Ismene narcissiflora (Peru)

Ismene deflexa

Ismene deflexa

Ismene deflexa

Ismene deflexa

Związane z roślin: