• Żółty+Pomarańczowy | Chwast |

Inula ensifolia

Inula ensifolia

Inula ensifolia
  1. Nazwa: oman wąskolistny
  2. Synonimy: N/A
  3. Rodzina: astrowate (Asteraceae)
  4. Pochodzenie: Europa, Kaukaz, Turcja

Inula ensifolia

Inula ensifolia

Związane z roślin: