• Rośliny doniczkowe |

Cordyline fruticosa

Cordyline fruticosa

Cordyline fruticosa
  1. Nazwa: kordylina krzewiasta, maczużnia graniczna
  2. Synonimy: Cordyline terminalis
  3. Rodzina: Asparagaceae/Lomandroideae
  4. Pochodzenie: typ dziki pochodzi z Polinezja
Cordyline fruticosa Kiwi

Cordyline fruticosa „Kiwi”

Cordyline fruticosa

Cordyline fruticosa

Cordyline fruticosa

Związane z roślin: