• Czerwony+Róż | Chwast |

Centaurium erythraea

Centaurium erythraea

Centaurium erythraea
  1. Nazwa: centuria pospolita, centuria zwyczajna, tysiącznik
  2. Synonimy: Erythraea centaurium, C. minus, C. umbellatum
  3. Rodzina: goryczkowate (Gentianaceae)
  4. Pochodzenie: Europa

centaurium erythraea

centuria pospolita

Związane z roślin: