• Chwast |

Asarum europaeum

Asarum europaeum

Asarum europaeum
  1. Nazwa: kopytnik pospolity
  2. Synonimy: N/A
  3. Rodzina: kokornakowate (Aristolochiaceae)
  4. Pochodzenie: Europa, Turcja, Kaukaz, Syberii

Asarum europaeum

Asarum europaeum

Związane z roślin: