• Chwast |

Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia artemisiifolia
  1. Nazwa: Ambrozja bylicolistna
  2. Synonimy: N/A
  3. Rodzina: astrowate (Asteraceae)
  4. Pochodzenie: Ameryka, ale naturalizowany niemal globalny.

Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia artemisiifolia

Związane z roślin: